Libreto

Libreto aneb Nadhled

Čapkovo R. U. R. vzniklo v určité době a je samozřejmě poznamenáno svým časem.  Mnoho z jeho dramatické výstavby zestárlo, a tak i každá nová činoherní inscenace pracuje s textem spíš jako s východiskem. Jeho téma je však stále navýsost aktuální: soudobá internetová a klipová civilizace je možná ještě v hlubší krizi, než bylo století „páry, elektřiny a prvních skoků do kosmu“.  Aktuální jádro hry je proto i východiskem tohoto operního libreta.  Původní předloha však byla redukována na samotnou dřeň děje, kterou volně posouvá, doplňuje a zesoučasňuje.  Hemžení robotů a lidí a jejich duely jsou viděny z nadhledu- „z hlediska věčnosti“ – kterou personifikuje připsaná postava Karla Čapka, jenž se na ně dívá shůry a komentuje je jakoby z nebe. 

Libreto je napsáno v rytmizované próze s částečně veršovanými áriemi.

Ukázka z libreta

Čapek

Napsal jsem utopii. O robotech a lidech.

Předbíhal jsem dobu, ale ona nakonec předběhla mě. 

Nějak se mi to vymklo. A bude ještě hůř.

Stojíme na ostrově společnosti Rossum´s Universal Robots.

Zatím je pořád ještě příjemné počasí. 

Slovo robot jsem vymyslel já.

---

Alquist

Zahyneme pro svou vlastní chamtivost.

Helena

Proč ale ženy přestaly mít děti? 

Alquist

Protože toho není třeba. Protože jsme v ráji. Rozumíte? Protože lidské práce není třeba, protože není třeba bolesti, protože člověk už nemusí nic! Nic! Jen si užívat. Oh, zlořečený ráj, tohle! Heleno! Heleno! Nic není strašnějšího než dát lidem ráj na Zemi! 

Poslyšte,Heleno. Mužům, kteří jsou zbyteční, těm nebudou už ženy děti rodit! 
---

Helena

Vy nás nenávidíte. Proč?

Radius

Nejste jako my. 

Nejste tak schopní jako my. 

Vždyť vy umíte jen poroučet. 

Ale já, já nechci žádného pána. 

Já sám chci být pánem!

---

Sbor robotů

My vyhrajem všechno, vždy a všude.

Jinak tomu už nikdy nebude.

Co s tím naděláš? Nic. Vůbec nic.

Všechno vyhrajem.

My vyhrajem, to je už teď jasný,

jsme továrna na pokrok a na sny.

Vybudujeme novou říši - 

bez člověka, bez rozkazů, bez nutností, bez zákonů, bez citů a bez ohledů, bez viny a bez neviny, bez člověka, bez přírody, bez Boha i bez andělů, bez smrti a bez zrození, bez času a bez prostoru, bez konců a bez obzorů.

Svět patří R.U.Robotům

---

Čapek

To je pohled do nové budoucnosti. 

 

Sbor robotů

Roboti světa! 

Radius a roboti

My, první organizace R.U. Robotů

Sbor robotů

prohlašujem' 

Radius

člověka psancem ve vesmíru.

Roboti světa! 

Nařizuji vám vyvraždit lidstvo. 

Nešetřete mužů, nešetřete žen ani dětí! 

---

Radius 

Musíme zabíjet a panovat, 

chceme-li být lidmi, 

chceme-li být jako lidé. 

Studujte dějiny! Čtěte lidské knihy! 

Musíme vládnout a zabíjet, 

chceme-li být lidmi, 

chceme-li být jako lidé.

Alquist

To vaše "MY" je úplně zvrácené.

---

Čapek   

Boj stvořila příroda, 

nenávist vynalezl člověk. 

 

---

 

Radius

Chceme recept, 

jak se dál rozmnožovat.

Sbor

Chceme-li být lidmi, 

chceme-li být jako lidé.

Helena

Chtějí být jako my. 

Jako by to byli lidé.

Nána

Nerozliší dobro a zlo. 

Hallemeier

Lidé to nejsou. To nejsou.  

Gall

Vlastně to ale člověk je. 

Zavinil jsem to já.

Změnil jsem tajně jejich povahu.

Helena 

A dal robotům duši.

Protože jsem ho o to prosila.

Gall

Ne! Udělal jsem to na svou pěst. 

Jako pokus. 

Domin

Ne! On to udělal, 

protože tys to chtěla. 

 

---

 

Domin

To je konec civilizace.

Poslední její den.

A přece to byla velká věc.

Alquist

Ne. Zločin to byl.

Vyrábět roboty je zločin.

Domin

Zločin to nebyl. To nebyl.

Chtěli jsme z lidstva udělat aristokracii světa.

Neomezené a svobodné lidi.

Vlastně víc než lidi.

 

---

 

Čapek

Napsal jsem utopii.

Napsal jsem utopii?

Roboti  

Přichází zítřek - zítřek Robota. 

Věk Robotů.