R.U.R.

aneb roboti proti lidem

Karel Čapek spolu s Jaroslavem Haškem a Franzem Kafkou tvoří nejvýznamnější trojici pražských spisovatelů 20. století, jejichž tvorba dosáhla mezinárodního ohlasu a široké čtenářské popularity. Jeho skepse vůči tzv. pokroku ho dovedla k utopickým románům a dramatům, z nichž právě R.U.R. nejúčinněji varuje před radikálním rozvratem „přirozeného“ lidského řádu.

Toto fantaskní drama z roku 1920 reaguje na převratné technické vynálezy, které začaly utvářet novou civilizaci, v níž na jiném (vyšším?) stupni žijeme dodnes. Příběh hry se odehrává na jakémsi ostrově, kde technický um a obchodní zdatnost šesti mužů stvoří homunkuly – roboty, které expedují do celého světa. Stroje s lidskou tváří postupně převezmou za lidstvo veškerou práci a zbaví je hmotných starostí. Jenže každý klad má svůj zápor: lidé zleniví, a co je ještě horší – ztratí schopnost množit se. Tragédie pokračuje vzpourou robotů, kteří posléze lidstvo vyhubí, ale i roboti se začnou rozpadat. Nakonec zbydou pouze dva – on a ona – a jeden k druhému pocítí lásku a začnou se podobat skutečným lidem.

Karel Čapek byl příliš citlivý člověk a autor na to, aby drama ponechal bez naděje a své podobenství adresoval publiku jako varování. Čapkovo R. U. R. mělo obrovský ohlas doma i v zahraničí a v různých inscenačních interpretacích se na jevištích objevuje do dnešních dnů. Připomeňme ještě, že slovo robot, které Čapek vymyslel, je jedním z mála výrazů, jimiž čeština obohatila světové jazyky.